عظمت زندگي در علم نيست بلكه درعمل است .

براي داشتن زندگي خوب بايستي كه در تحصيل علم (علم تجارت - همسرداري -كاميابي - دانش روز و....) كوشا بود و مهم تر از همه علمي كه به دست مي آوريم بايستي به آن عمل كنيم . اولين آموزش زندگي كه بكار بردن آن مي تواند بعد ازمدتي شمارا از فقر و بي پولي نجات دهد را به شما مي آموزم شرط موفقيت عمل است پس ياد بگيريد و عمل كنيد .

قاعده اول

(هميشه ده درصد در آمد خود را پس انداز كنيد)

 و بدانيد كه دارائي با صبر و حوصله به دست مي آيد قطره قطره جمع گردد و انگهي دريا شود .

دارايي محصول ظرفيت تفكر است .

/ 0 نظر / 22 بازدید