در ادامه مبحث خوشبختي و راههاي آن :

(( هر زمان كه ارزشي به دنيا مي آيد : هستي معنايي تازه مي يابد و چون ارزشي مي ميرد بخشي از آن معنا مي ميرد ))

اگر ارزشهاي واقعي خود را نمي شناسيد خود را براي رنج آماده كنيد و بدانيد كه تنها راه سعادت و رضايت جاوداني اين است كه بر اساس ارزشهاي واقعي خود زندگي كنيم .

هر تصميمي كه گرفته مي شود تحت تاثير ارزشهاست و در اغلب موارد ما ارزشهاي زندگي خود را تعيين نكرده ايم . هر گاه گرفتتن تصميم مهمي را دشوار يافتيد بدانيد كه علتش فقط يك چيز است و آن اينكه تصور روشني از ارزشهاي زندگي خود نداريد .

ارزش چيست ؟

ارزش گذاري به معني اهميت قائل شدن براي اشياء و امور است . آنچه در نظ رشما عزيز است ارزش ناميده مي شود .

1- عشق   2- موفقيت  3- آزادي   4- صميميت   5- امنيت  6-  ماجرا جويي   7-  قدرت  8- شور و شوق  9- راحتي و آسايش    10- سلامت

اينها همه ارزش محسوب مي شوند (( به خصلت هاي خود بيش از آبرو و حيثيت خويش اهميت بدهيد . زيرا خصلت ها نشانه واقعيت وجودي شماست . درحالي كه آبرو وحيثيت نشانه طرز تفكري است كه ديگران درباره شما دارند .))

چگونه ارزشهاي فعلي خود را كشف كنيم؟

فهرستي از ارزش هاي مورد قبول خودتان تهيه كنيد . براي كشف ارزشهاي مورد قبول كافي است به اين سوال پاسخ دهيد (( در زندگي چه چيزي براي من از همه مهمتر است ؟)) براي يافتن پاسخ در ذهن خنود بكاويد . مثلا آرامش فكري مهمتر است يا نفوذ در ديگران يا عشق ؟

چيزهايي كه در زندگي من از همه مهمتر است :

1-...................

2-........................

3-................

******كارهاي تكراري ما نشانه شخصيت ماست (ارسطو)**********

اگر از زندگي خود ناراضي هستيد ارزشهاي خود را عوض كنيد تا زندگي شما عوض شود . و اين را بدانيد كه وجود ما منحصر به ارزشها نيست بلكه ما چيزي بسيار بيشتر و فراتر از ارزشهاي خويش مي باشيم .

 

اكنون فهرست تازه ارزشهاي جذبي را برايتان مي نويسم

1-      سلامت و شادابي

2-      عشق و گرمي روابط

3-      زيركي و هوش

4-      خوشرويي و برخورد خوب

5-      درستكاري و شرافت

6-      شور وشوق

7-      امتنان و شكرگزاري

8-      تفريح و شادي

9-      اينجاد تغيير

10-  يادگيري و رشد

11-  رسيدن به مقصود

12-  بهتر بودن

13-  سرمايه گذاري

14-  خدمت به ديگر ان  

15-  خلاقيت

 

** روح دروني خود را زيبا كنيد تا شخصيت دروني و بيروني شما يكي شود (سقراط)

 

/ 0 نظر / 26 بازدید